Kondensator 1000uF 10V

EK1000uF10V
CHF 0.39

Beschreibung

Kondensator 1000uF 10V

Elektrolyt-Kondensator

Referenz:

  • ECA-1AM102B
  • EKZE100ELL102MJ16S
  • UVZ1A102MPD
  • ELXY100ELL102MJ20S