Kondensator 100uF 10V

EK100uF10V
CHF 0.95

Beschreibung

Kondensator 100uF 10V

Elektrolyt-Kondensator

Referenz:

  • 2222-097-54101