Kondensator 10uF 100V

EK10uF100V
CHF 0.29

Beschreibung

Kondensator 10uF 100V

Elektrolyt-Kondensator