Kondensator 220uF 16V

EK220uF16V
CHF 0.29

Beschreibung

Kondensator 220uF 16V

Elektrolyt-Kondensator

Referenz:

  • 125-5013-00