Kondensator 47uF 50V

EK47uF50V
CHF 0.25

Beschreibung

Kondensator 47uF 50V

Elektrolyt-Kondensator

C5 auf Gottlieb System 1 Stromversorgungsplatine

Referenz:

  • XO-210