Kondensator 1uF 100V

EK1uF100V
CHF 0.19

Beschreibung

Kondensator 1uF 100V

Elektrolyt-Kondensator

Referenz:

Gottlieb XO-206