Kondensator 1uF 50V

EK1uF50V
CHF 0.25

Beschreibung

Kondensator 1uF 50V

Elektrolyt-Kondensator

  • C27 auf Gottlieb System-80 Sound/Speech Platinen XO-217
  • C19, 24, 25, 28, 31, 34, & 42 auf Bally AS-2518-1 Squawk & Talk

Referenz:

  • XO-217